MAJA AQQAD

Ja sam Maja Aqqad, rođena 1979. godine. prof. sociologije, psihodramski terapeut s višegodišnjim iskustvom rada s pojedincima i grupama. Educirana sam i posvećena sam radu s klijentima. Svaku osobu doživljavam kao posebnu, drugačiju, s vlastitom pričom i izazovima. Trudim se stvoriti otvoren i ohrabrujuć terapeutski prostor u kojem su moguća značajna otkrića i promjene. Završila sam četverogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku terapeutkinju pri Institutu za psihodramu ( IP ) prema međunarodnom programu kojeg akreditira  EAP  (European Association for Psychotherapy)FEPTO  (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Nositeljica sam Europskog certifikata iz psihoterapije (ECP) koji dodjeljuje Europska krovna organizacija za psihoterapiju  EAP (European Association for Psychotherapy). Članica sam Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).
Budući da vjerujem u cjeloživotno učenje, konstantno se educiram kako bih proširila vlastita znanja i vještine. Pohađam edukacije unutar Hrvatske te internacionalne
edukacije i u drugim terapijskim pravcima poput Gestalta. Trenutno sam u edukaciji za TSI međunarodni certifikat na području traumaterapije.

Gdje se nalazimo?

Na terapiji s Majom
Vl. Maja Aqqad
Ivana Cankara 5,
10000 Zagreb
Telefon:+385 921626872
E-mail: info@naterapijismajom.hr
Skype: MajaAqqad
Naša facebook stranica
Posjetite nas